Formularz reklamacyjny

 

….............…...................................data …........................

                               miejscowość

 

 

 

 

Biuro Ogłoszeń Prasowych 

SUNpress Paweł Łebkowski

53-431 Wrocław, Plac Pereca 3/1b

NIP: 8971115425

tel. 71 785 55 23, 71 341 98 85

tel./fax 71 343 59 28

e-mail: biuro@ibop.pl

 

 

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

 

Wnoszę o reklamację ogłoszenia drobnego zamówionego w tytule prasowym

…........................................................................................................................

nr zamówienia ..............................................

Data emisji .......................   nr paragonu / faktury VAT * ....................................

Data ujawnienia wady .........................................................................................

Dokładny opis wady ...............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................................................................

w związku z powyższym proszę o .......................................................................

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Paweł Łebkowski SUNPRESS Plac Pereca 3 lok. 1B, 53-431 Wrocław, NIP: 8971115425, REGON: 930989933, moich danych osobowych w celach związanych z korzystaniem ze strony internetowej ogloszeniaprasowe.net w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności. 

 

                                                                                                                                              …..............................................

podpis Konsumenta

 

 

 

Wypełniony formularz prosimy odesłać na adres e-mail: biuro@ibop.pl za potwierdzeniem odbioru lub na nr fax 71 343 59 28 

 

Formularz w wersji PDF